Hnojení přírodní cestou je stále populárnější. A jak na to?

Hnojení půdy patří mezi základní a důležitý proces, bez něhož se pěstování rostlin jednoduše neobejde. Během pěstování rostlin totiž dochází k postupnému ochuzování půdy o živiny, které je tak potřeba dopravit zpět. Úrodnost půdy můžeme zvýšit dvěma základními způsoby, a to pomocí chemických či přírodních hnojiv. V posledních letech si získávají oblibu zahrádkářů a zemědělců především přírodní neboli organická hnojiva, která nabízí nesporné výhody.

Výhody přírodního hnojení

Intenzivní zemědělství je charakteristické využíváním syntetických hnojiv, jejichž výhodou je rychlá účinnost a snadná aplikace. Avšak přináší s sebou i značná rizika. S používáním chemických hnojiv je totiž spojen obsah škodlivých látek v rostlinách, které mají negativní vliv na lidský organismus. Z tohoto důvodu tak roste zájem o přírodní hnojení, jejichž výhodou je ekologičnost a z dlouhodobého hlediska i vyšší efektivnost, jelikož půdu obohacuje nejen o živiny, ale také neméně důležitý humus.

Jak na přírodní hnojení?

V rámci přírodního hnojení lze do půdy dodat živiny 2 základními způsoby, a to pomocí:

  • statkových hnojiv a
  • kompostu.

Statková hnojiva a kompost patří mezi typická organická hnojiva, která nachází využití v ekologickém zemědělství, zahradnictví i na domácích zahrádkách. Jejich předností je postupné uvolňování živin do půdy a také zlepšování vlastností půdy. Kompost lze navíc vyrobit přímo na zahradě. Při potřebě většího množství kompostu si ho lze jednoduše zakoupit.

Na zahradách lze dodat živiny do půdy také pomocí mulčování. Jako mulčovací materiál se běžně používá například posečená tráva či spadané listí. Hojně využívaným materiálem je také mulčovací štěpka ze směsi dřevin, která působí estetickým dojmem. Výhodou mulčování je také zadržování vlhkosti v půdě.

Přírodní pěstování v truhlících

Pokud rádi pěstujete zeleninu a bylinky v truhlících či květináčích, pak je vhodné v rámci přírodního hnojení využít univerzální substrát obohacený o kompost, který se postará o dostatek živin v průběhu celé sezóny. Díky substrátu s kompostem už nebudete muset dodávat další hnojiva do truhlíku, a přesto rostliny budou prospívat. Substrát najde uplatnění také při výsadbě květin a dřevin na zahradě, ve skleníku apod.