Instalace domácí ČOV

Jakmile máte vybranou domovní čistírny odpadních vod, hotový projekt a v ruce držíte povolení se stavbou, zbývá vám jediné. Instalace domácí čistírny. Zvládnete ji sami, nebo musíte oslovit specializovanou firmu? A jak taková instalace ČOV vlastně probíhá?

Co je domovní čistírna odpadních vod?

Domovní čistírna odpadních vod se instaluje na pozemek, a to zpravidla k rodinnému domu. V průběhu dne do ní natékají odpadní vody z domácnosti, ze kterých jsou postupně odstraňovány nečistoty. 

S přečištěnou vodou lze naložit různým způsobem. Buď se rozhodnete vodu vypouštět do nedalekého vodního toku, do dešťové kanalizace, nebo ji necháte zasakovat přímo na svém pozemku. Kromě toho máte možnost přečištěnou vodu akumulovat v retenční nádrži a následně ji používat například k zálivce zahrady, nebo dokonce ke splachování toalety.

Proč se domovní ČOV příliš nehodí na chatu či chalupu? 

V čističce se nacházejí bakterie, které potřebují neustálý přísun odpadních vod k tomu, aby přežily. Nemusíte se ale bát – vaši dvoutýdenní dovolenou u moře bakterie v pořádku přečkají. A pokud se chystáte odjet na delší dobu, čističku stačí zazimovat a poté opětovně uvést do chodu.

Pokračujte ve čtení článku na blogu zde…