Mějte svou spotřebu vody pod kontrolou

Cena vodného neustále stoupá. Náklady na vodu už nejsou v současnosti zanedbatelnou částkou. Abyste o své spotřebě měli dokonalý přehled, poslouží vám k tomu údaje z vodoměrů. Dle dat, která poskytují, si též můžete ověřit správnost vyúčtování.

Jak vybírat vodoměry?

Bytové vodoměry jsou důležitým kontrolním prvkem. Zároveň plní i motivační funkci, neboť díky nim během účtovacího období získáme přibližnou představu o aktuální spotřebě vody. Při nákupu vodoměru je nutné sledovat několik parametrů. Jedním z nich je značení třídy přesnosti. Tento ukazatel nám říká, od kolika litrů za hodinu je vodoměr schopný správně měřit. Třídy přesnosti A, B, C odpovídají průtoku 60, 30 a 15 l/hod.

Dále by měla být u vodoměru prokázána antimagnetická odolnost. Spousta nepoctivých uživatelů se totiž snaží zastavit načítání jednotek pomocí přiložení magnetu. Na jejich snahu ušetřit ovšem doplatí sousedé, kteří musí vzniklý rozdíl finančně dorovnat. Abyste takové situaci předešli, jsou ideálním řešením mokroběžné vodoměry. Přednostmi tohoto druhu vodoměrů jsou bezporuchovost, vysoká přesnost měření, 100% antimagnetičnost, odolnost vůči poškození a dokonalá čitelnost číselníku.

Jakým způsobem probíhá výměna?

Výměna a instalace vodoměrů by měla být provedena odbornou montážní firmou. Ta zajistí odečet hodnot z vodoměru původního a současně zkontroluje neporušenost plomby. Nově nainstalovaný vodoměr se vzápětí též odečte a ihned zaplombuje. Tento odečet se uvede do montážního protokolu, který vlastník bytu potvrdí.

K čemu slouží plomby?

Plomby ochraňují vodoměr před neoprávněným zásahem. Zruční uživatelé si však s běžným typem plomb dokážou poradit. Proto je vhodné volit tzv. číselné plomby, na kterých je vyznačen od výroby originální číselný kód. Tím je 100% zaručena ochrana vodoměru před nenechavci.