Stavba domu na podzim není problém

V dnešní době lze díky moderním materiálům a technologiím stavět v podstatě během celého roku mimo období velmi silných mrazů. Podzim poslední dobou bývá nejčastěji obdobím pro založení tzv. hrubé stavby, aby přes zimu „vymrznul“. Pokud již máte splněné veškeré administrativní povinnosti, které předcházejí prvnímu kopnutí bagrem do země, pak musíte nejprve začít se samotnými základy.

Základy jsou základem

Primární funkcí základů je přenést hmotnost domu na podloží, tudíž je jejich provedení zásadní. U tvrdého podloží si zpravidla vystačíte se základovými pasy. U problematičtějšího podloží budeme muset volit variantu základové desky, což se samozřejmě projeví i u finanční stránky. Při samotné realizaci je potřeba již myslet na rozložení a uložení technických sítí i správnou hydroizolaci. Teprve když jsou základy dostatečně vyschlé, začíná se se samotnou stavbou. Pod pojmem hrubá stavba rozumějme obvodové a vnitřní nosné stěny, stropy a také balkony či lodžie. Stejně jako základy domu je neméně důležitá střecha. Ta by měla být hotová ještě před zimou, aby zabránila případnému sněhu a ledu poškodit vnitřní prostory domu.

Přípravy na samotnou zimu

Kdy se má přestat pracovat na stavbě úplně nikdo přesně neřekne. Zpravidla se jedná o období, když se začínají teploty pohybovat pod nulou, neboť stavební procesy mráz velmi zpomaluje, některé dokonce zastavuje úplně. Obecně lze říci, že při teplotách pohybujících se okolo -5 stupňů a méně se stavba již nechává tzv. vymrznout. Pokud jsou štíty domu odhalené, mohou být ochráněné folií, která zabrání vniknutí sněhu do domu. Přes zimu si veškeré materiály sednou, zatuhnou a dům je tak připravený na další jarní práce, kterými je například zateplení atp. Zmíněné vymrznutí se praktikuje čím dál častěji, protože se případné chyby při stavbě domu projeví ve fázi, kdy tyto chyby lze napravit.