Vydělejte na starých pneumatikách aneb Obory, do kterých se vyplatí investovat

Současná situace v oblasti zhodnocování peněz je tristní. Neustále rostoucí inflace, kterou prvotně způsobila pandemie koronaviru, a nyní ji ještě více podněcuje válka na Ukrajině, vede každým dnem k znehodnocování peněz. Vše se neustále zdražuje, rostou nejen ceny potravin či pohonných hmot, ale i všech ostatních komodit, a najít způsob, jak si zachovat hodnotu peněz, či je dokonce ještě zhodnotit, není v této době plné nejistot úplně snadné. Přesto však řešení existuje.

Likvidace pneumatik zhodnotí vaše peníze

Jedním z efektivních způsobů, jak dnes dosáhnout zhodnocení peněz, je investice do dluhopisů. Je to ještě stále jedna z mála cest, která nabízí poměrně vysoké zhodnocení, a pomáhá tak uchránit hodnotu vašich peněz. Ovšem najít obor, do kterého investovat, není také vždy úplně snadné – spousta firem dnes totiž krachuje a nikdo nechce o své peníze přijít. Řešením tedy je najít takovou společnost, která se věnuje oboru, jenž má před sebou vidinu zdárné budoucnosti. Jednou z nich je například firma Uniprospe, která se zabývá likvidací ojetých pneumatik, z nichž navíc ještě pomocí pyrolýzy získává cenné druhotné suroviny. Jelikož je však tento proces nákladný, rozhodla se firma Uniprospe zainvestovat své plány pomocí peněz od investorů a vydala své firemní dluhopisy.

Zhodnocení téměř 10 % za rok

Dluhopisy Uniprospe.eu jsou vystaveny za účelem nákupu a implementace zařízení na ekologickou recyklaci pneumatik a následné využití v cementárnách, což má velký přínos pro životní prostředí. Velký přínos ale mohou mít tyto dluhopisy i pro vás jakožto investora. Uniprospe totiž garantuje výnos 9,5 % p.a. s pololetní výplatou, přičemž se jedná o krátkodobé dluhopisy se splatností k 31. 12. 2022.

Pokud se tedy rozhodnete zhodnotit své peníze a ochránit je tak proti inflaci, máte díky recyklaci ojetých pneumatik skvělou příležitost. Pomůžete nejen sobě a Uniprospe.eu, ale i životnímu prostředí. Benefitů je tedy opravdu mnoho.