Není teplo jako teplo

Sluneční paprsky nás dokáží zahřát i ve velmi chladném počasí, o tom není pochyb. Při vytápění domu či bytu se teplo přenáší dvěma způsoby. Konvekcí neboli prouděním vzduchu anebo sáláním, tedy tepelnými vlnami. Při konvekčním způsobu přenosu tepla se topným tělesem ohřívá okolní vzduch. Teplý vzduch je lehčí, tudíž stoupá vzhůru a předává teplo stavební konstrukci a studený vzduch je naopak těžší a klesá, kde ho opět ohřeje topné těleso, a takto stále dokola. Prouděním se ohřívá vzduch postupně v celé místnosti. Oproti tomu sálavé zdroje produkují tepelné vlny, které procházejí vzduchem, aniž by ho zahřívaly.

Teplo z ohně je nepřekonatelné

Asi nejtypičtějším představitelem tepla je oheň a ten najdeme nejčastěji v kachlových kamnech. Asi každý zná ten pocit, když přistoupí ke kamnům a zasáhne ho to jejich příjemné a intenzivní teplo. Výhodou takových kamen je, že si můžete vybrat, jaké teplo vám v danou chvíli vyhovuje. Díky jejich konstrukci totiž šíří teplo v různých zónách a intenzitách. Postupně však celý prostor relativně úspěšně vytopí. Někteří kamnáři tvrdí, že tento typ vytápění má dobrý vliv na lidské zdraví. Neměnné teploty totiž tělo neumí dokonale vstřebat tak, jako teplotu, kterou si samo vybere.

Podlahové topení je moderní

V dnešní době hojně využívané a dalo by se říct, že i cenově dostupné podlahové topení se stává velmi často součástí výstavby nového domu. Existuje mnoho studií, které potvrzují, že podlahové topení je mnohem méně energeticky náročnější než jiné druhy vytápění. Za vinu to kladou právě tomu, že teplo jde od země, tudíž se ohřejí jako první chodidla obyvatel domu a dodají tak mnohem dříve pocit tepla, než jiné druhy vytápění. To má za následek nižší spotřebu energie a tím pádem i menší finanční náročnost. Nespornou výhodou podlahového vytápění je, že nezabírá žádný prostor a nenarušuje tak interiér.