Proč využít program Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám patří k nejefektivnějším programům v České republice zaměřeným na úspory energií v oblasti bytového bydlení. Jedním z bodů programu je podpora využívání alternativních, nebo také obnovitelných zdrojů energií. Což jsou takové zdroje, které se, jak již název napovídá, postupem času samovolně obnovují. Na rozdíl od fosilních paliv tak nehrozí v nejbližší době jejich vyčerpání.

Mezi nejdůležitější patří především sluneční záření a tepelná energie zemského jádra.

Hlavní důvody proč využívat alternativní zdroje energie

Prvním zdrojem energie byla koncem 19. století uhelná elektrárna. Původní radost z osvícených ulic postupně začal kazit přibývající smog z komínů, které nepřetržitě chrlily kouř. O 100 let později lidstvo začaly dohánět obavy z vyčerpání fosilních paliv, nárůst skleníkových plynů v ovzduší, množství smogu ve městech a kyselé deště.  Nutnost hledat alternativní zdroje energie se dostává stále více do popředí zájmu. V souvislosti se životním prostředím se začala objevovat slova zodpovědnost a udržitelný rozvoj. Poptávka po obnovitelných zdrojích, které ve finále znamenají velkou finanční úsporu, stále narůstá. Zároveň s ubýváním fosilních paliv se začaly zvyšovat ceny energií. Také vás děsí představa, co bude jednou, až se spotřebuje všechno uhlí, ropa a zemní plyn? Chtěli byste být energeticky nezávislí?

Jedničkou na českém trhu v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie je firma Tri energo, která má více než 15 let zkušeností v této oblasti a za sebou celou řadu zrealizovaných projektů. Specializuje se na fotovoltaické systémy, solární panely a tepelná čerpadla.

Program Nová zelená úsporám, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí, vám pomůže s financováním ekologičtějších zdrojů energie, mezi které beze sporu právě fotovoltaika patří. Cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením znečištění ovzduší a produkce skleníkových plynů.

Jakou dotaci můžete získat?

Kromě ochrany životního prostředí si program Nová zelená úsporám klade za cíl i zvýšení kvality bydlení občanů. Proto majitelé rodinných domů, kteří se rozhodli pro využívání solární energie, mohou získat dotace na fotovoltaické elektrárny. Program se přitom netýká jen výstavby nové elektrárny, ale podporuje i rozšíření stávajícího solárního systému. Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací, a to výhradně elektronicky formou online žádostí až do konce roku 2021.

A jak vysoké dotace na fotovoltaiku můžete získat? V závislosti na realizovaném typu systému je výše podpory v rozmezí 35 000 – 150 000 Kč. Základní podmínkou je, že žadatelem musí být vlastník nemovitosti.

Nevíte, jaké dokumenty k tomu potřebujete? Neumíte si poradit s vyplněním žádosti? Firma Tri energo vám pomůže potřebné doklady připravit a žádost o dotaci vyřídí za vás.