Tepelná čerpadla pokaždé jinak

Tepelná čerpadla představují nejlevnější vytápění a ohřev vody. Co však lidi od koupě takového zařízení odrazuje, je příliš vysoká pořizovací cena. V tomto směru si můžeme povšimnout klesající tendenci a poslední dobou je možné čím dál častěji získat finanční podporu na takovou koupi. Možná si myslíte, že se tato čerpadla instalují pouze do novostaveb, ale zdání může klamat. Takové čerpadlo totiž může s přehledem nahradit klasický kotel na tuhá paliva.

Evropské dotace dokáži pomoci

Na koupi tepelného čerpadla může člověku přispět krajský úřad a to pomocí dotačních programů, které zde ale nebudeme rozebírat, neboť i jejich příspěvky mají jistá specifika. Co je však jisté, tak pokud budete žádat o dotaci, úředníky bude zajímat, co jste do této doby udělali pro zateplení Vašeho domu Vy sami. Dále se dají v současné době využít tzv. „kotlíkové dotace“. Díky této dotaci lze získat finanční příspěvek na výměnu starého kotle na pevná paliva a tepelná čerpadla. Tuto dotaci lze uplatnit v rámci oblasti snižování energetické náročnosti budov.

Výhody a nevýhody

K těm nejzásadnějším výhodám patří jistě a bezesporu velmi nízké náklady na vytápění. Vzhledem k současným cenám je možné tedy ušetřit polovinu, někdy i dvě třetiny nákladů spojených s vytápěním. Pokud zohledníme stálé zdražování energií, tak se tedy v budoucnu dostaneme na ještě vyšší úsporu. Mnoho domácností, které využívají tepelná čerpadla, mají také nižší sazbu za elektrickou energii. Další výhodou je jejich bezprašnost a komfortnost. Co však lze považovat za nevýhodu jsou vstupní investice. Pokud se na tuto záležitost však podíváme ze střednědobého až dlouhodobého hlediska, má taková investice relativně rychlou návratnost. Díky dotacím je tato návratnost ještě rychlejší. Pokud tedy uvažujete nad koupí čerpadla, tak určitě příliš dlouho nevyčkávejte, neboť žadatelů o dotace je několik tisíc.