Vodohospodářské projekty na klíč

Ať už řešíte čistírnu odpadních vod, retenční nádrž, kanalizační či vodovodní přípojku nebo jiná vodohospodářská díla, nejspíš už víte, jak složitý proces to může být. Zpravidla je nejprve zapotřebí obstarat projektovou dokumentaci, někdy také hydrogeologický posudek, zjistit, jaká jsou zákonná pravidla pro realizaci díla, a pak samozřejmě oficiální povolení úřadů.

V případě, že si člověk zařizuje celou záležitost sám, může realizace takového projektu zabrat celou řadu měsíců. V závislosti na tom, jak rozsáhlý projekt to je, a přirozeně také na tom, zda se zavčasu podaří sehnat kvalifikovaného specialistu, který si na vás udělá čas. Někdy se totiž stává i to, že si klient musí počkat dlouhou dobu ve frontě.

Možná vás potěší, že existují i alternativní řešení. Společnost ZAKRA například nabízí pro své klienty vodohospodářské projekty na klíč – ČOV, retenční nádrže, přípojky a další. Stačí zažádat o konzultaci zdarma, podělit se o podrobnosti případu a kancelář za klienta vyřeší prakticky vše. Podívejte se sami na nabídku na webu ČBÚ.