Vyřešte problém starých ekologických zátěží a najděte vodu na svém pozemku

Staré ekologické zátěže představují místa, která byla v minulosti zatěžována průmyslovou, ale i jinou činností – například staré vojenské objekty. Tyto činnosti po sobě zanechaly nesmazatelné a většinou těžko odstranitelné stopy v podobě znečištění různých složek životního prostředí. Znečištění půdního – horninového prostředí a podzemních vod mohou přetrvávat mnoho let – a na takovém pozemku určitě nechcete stavět.

Sanační ekologie pomůže

Sanační ekologie dokáže napravit škody způsobené lidskou činností na krajině nebo majetku. Sanace znamená samotné odstranění příčin a následků způsobených škod. Sanace ekologických zátěží je proces odstraňování materiálů a různých látek, které dlouhodobě ohrožují všechny složky životního prostředí – půdu a podzemní vody. Můžeme sem zahrnout i likvidace ekologických havárií. Největší pozůstatky na krajině jsou z dob 80. let, ale samozřejmě sahají ještě do dřívější doby.

Bez hydrogeologie se neobejdete

Problémy s vodou neřešíme jen v posledních letech. Řešili je i naši předkové v dávných dobách. Už ve starém Egyptě, Mezopotámii nebo v Řecku a Číně před několika tisíci let řešili problém, kde a jak najít vodu při stavbách větších sídlišť a rozsáhlých obydlí. Dnes je problém s pitnou a nezávadnou vodou snad ještě větší, a tak při stavbě nového domu budete služby hydrogeologie potřebovat jako sůl.

Hydrogeologové vyhledávají nové zdroje podzemních vod, a to včetně stanovení kvality zdrojů. Starají se také o ochranu stávajících zdrojů podzemní vody. Hydrogeologický průzkum se provádí v případech, že je potřeba zjistit hloubku podzemní vody, propustnost hornin, směr a rychlost proudění vody.

Inženýrská geologie a geotechnika zkontroluje, co se dá

Inženýrská geologie a geotechnika vznikla už v bývalém Československu v polovině minulého století. A to hlavně z důvodu doslova katastrofálních sesuvů půdy v Handlové na Vsetínsku. Dnes je už běžnou součástí inženýrsko-geologických prací i posuzování stability svahů a případná sanační opatření. Někdy se problémy se základovými poměry mohou začít objevovat až po letech. S přesným geologickým a geotechnickým průzkumem ale případným problémům můžete předejít nebo je popřípadě vyřešit hned na začátku stavby.

Než se pustíte do nové stavby, nenechávejte nic náhodě a raději si nechte pozemek odborně zkontrolovat.