Dřevo nebo cihla?

Tato otázka bývá velmi často první v seznamu věcí, které si chtějí splnit novopečení manželé, kteří mají v plánu postavit si vlastní dům.

Každý člověk má však odlišnou představu o vzhledu a funkci takového domu. V dnešní době je moderní použití přírodních materiálů jako je dřevo, kámen nebo dokonce sláma, která se používá k zateplení.

Výhody a nevýhody dřevostavby
sds
V dnešní době se již skoro nepoužívá dřevo, které není téměř nijak upraveno pro stavební účely. Naopak se můžete rozhodnout, jestli tento materiál bude mít kulatý nebo hranatý tvar, jestli má časem popraskat a vytvořit tím krásnou dekoraci, jestli má být světlé, tmavé, plné suků nebo úplně čistě přírodní. I tvar stavebních hranolů rozhoduje. Že nevíte jak je to možné? Hranaté trámy méně odolávají plamenům v případě požáru, oproti těm zaobleným.


Stavba musí dýchat

sdsd
Další věcí, se kterou musí člověk počítat při budování domu ze dřeva je ten fakt, že dřevo neustále pracuje. Proto se jeho stavba často protáhne o několik měsíců a v několika případech i let, neboť hrubá stavba se musí „vydýchat“. To způsobí, že se konstrukce domu posune a musí být srovnána zpět tak, aby vše bylo v rovině a připraveno k dalším stavebním úkonům. Dalším postrachem bývá vlhko a s tím spojená plíseň.

Neshnije mi můj dům?
sdsdd
Již při samotném skladování trámů, které jsou určeny pro stavbu je potřeba je udržet neustále v suchu a zabránit jejím navlhnutí. S tímto faktem musí stavebník počítat i v případě, že bude trámy spojovat, a proto se nedoporučuje použít dřevo například v koupelně, kde je předpoklad vyšší vlhkosti oproti ostatním místnostem. Existují další možnosti, jak se vyhnout plesnivění dřeva. Tím je například použití parotěsné zábrany nebo kvalitně zpracované odvětrávání. Nejlepší je však spojení všech těchto možností společně s pootevřeným oknem tak, aby pára a vlhko mohlo ihned opustit místnost.