Je nejvyšší čas vyměnit závadné potrubí v domě

Nechcete-li ohrozit své zdraví, nebo dokonce životy příštích generací, měli byste zvážit výměnu závadných, zdraví ohrožujících materiálů, jako jsou azbest, rtuť a podobně, ve svém domě. Vodovodní řad, elektroinstalace a potrubí se v poslední době vyměnily v mnoha starých budovách. V novostavbách už se používají litina, měď a další barevné kovy v mnoha stavitelských odvětvích. Společnost UCB Technometal se soustředí jak na prodej barevných kovů, tak i na veškeré opracování konkrétních materií. Díky tomu, že sídlí v Loděnicích u Berouna, je schopna v krátkém čase vyhovět jak zákazníkům ze Středočeského kraje a Prahy, tak zájemcům z celé České republiky. Kromě zpracování a zjišťování kvality mnoha způsoby se soustředí i na profesionální zabalení a rychlou dopravu do všech koutů Česka. Internetová prodejna spojená se skladem a výrobnou nabízí své služby maloodběratelům, kteří si žádají jednotlivé kusy, i velkým podnikům poptávajícím sériovou výrobu ve velkém nákladu.

Profesionální dodavatel UCB Technometal se postará i o zpracování kovů

UCB Technometal, s.r.o., je jedním z největších dodavatelů litiny a barevných kovů v tuzemsku. Na trh vstoupila již v roce 1996 a za více než dvacet let působení dovede svůj sortiment příslušně upravovat i rozšiřovat vzhledem k neustále stoupající poptávce. Rozsáhlý sortiment profilů z kontinuálně lité litiny a barevných kovů je určen pro velkoodběratele i jednotlivé zájemce o malé zakázky. Nabídka je mimo prodej barevných kovů rozšířena také o zpracování způsobem CNC obrábění, o dělení a hrubování materií a povrchovou úpravu.

Výhody použití litých profilů Unibar

Kontinuálně lité profily z litiny Unibar mají oproti jiným materiálům nesporné výhody, jež vyplývají z dvou fází jejich struktury. První je železná fáze podobná oceli a druhou je grafitová fáze s grafitem ve formě lupínků – takzvaná šedá litina – nebo v kuličkové formě – tvárná litina. Sortiment zahrnuje i specifickou slitinu Ni-resist. Z litinových profilů jsou mezi zákazníky nejžádanější litinové trubky a litinové tyče.

Barevné – neželezné – kovy s vlastnostmi, které železu chybí

V nabídce společnosti UCB Group nemohou chybět ani materiály zhotovené z barevných, neželezných kovů. Jak už název napovídá, vyjma železa se do barevných kovů řadí měď, olovo, hliník, nikl, cín a zinek. Tyto kovy nahrazují železo v případech, kdy u železa schází požadované vlastnosti. Například měď se pyšní výtečnou tepelnou a elektrickou vodivostí a odolností proti korozi. Mosaz si jako slitina mědi a zinku nachází uplatnění v mnoha odvětvích, stavebnictví, elektrikářském a instalačním oboru. Bronz se prodává ve formách cínové, hliníkové a olověné. V nabídce jsou rozmanité profily uvedených kovů.

Nabídka rozšířená o odstředivé lité bronzy a mosazi

Novinkou v nabídce společnosti jsou rovněž odstředivé lité bronzy a mosazi, jež se zhotovují pro duté profily – trubky, pouzdra, ložiska, přítrubová pouzdra a mezikruží. Všechny nabízené materiály se dají jednoduše upravit dle přání zákazníků, mohou se rozdělit, povrchově upravit, případně se použijí další postupy obrábění veškerého hutního materiálu.

Způsob zhotovení litinových profilů

Kontinuálně odlévané litinové profily Unibar se zhotovují způsobem, jenž nahrazuje klasické odlévání do forem, zápustků a na modelová zařízení. Proces výroby litinových profilů spočívá v tom, že se roztavený kov uchovává v udržovací peci a přes uzavřený systém vstupuje do katalyzátoru. Profil je vodorovně tažený přes grafitový katalyzátor, kov rovnoměrně proudí a díky vystavení vysokému ferostatickému tlaku dosahuje výtečné jakosti povrchu i homogenní struktury. Ve finální části procesu se tyče dělí hydraulickým lámacím zařízením.