Oprava starých stěn

Předpokladem pro každou novou úpravu stěn je soudržnost podkladní vrstvy a její schopnost se snášet s materiály nanášenými na ni. Ve starších zástavbách proto musíme velmi často počítat s větším rozsahem přípravných prací.

Uvolněná omítka

Odpadává velmi často společně s odstraňovanou tapetou od stěny. Možnými příčinami jsou například stárnutí omítky, její špatné spojení s podkladovou vrstvou, ale rovněž třeba i problémy s vlhkostí přímo ve stěně.

old-brick-wall-859564_960_720

Přilnavost omítky k podkladu ověříme poklepáním, případně zkusíme pevnost vrypem za pomoci pevného hranatého předmětu nebo také jednoduše otěrem dlaně. Veškerou uvolněnou omítku musíme kompletně oklepat. Poté na očištěné místo naneseme penetraci a znovu je omítneme. Při problémech s vlhnutím musíme nejdříve určit jeho příčinu a odstranit ji, stejně tak jako napravit škodu způsobenou vlhkem.

Poškozené rohy stěn a praskliny v omítce

Nevypadají vůbec hezky a také neposkytují základ pro nový povrch plochy. Zde se v žádném případě nevyhneme tmelení.

Nejdříve proškrábneme špičatým nástrojem praskliny a díry ve stěně, štětcem odstraníme veškeré nečistoty včetně prachu a podklad navlhčíme vodou pomocí houby nebo rozprašovače. Větší trhliny uzavřeme nejlépe vyplňovacím tmelem pro interiéry v kartuši, který se dá dobře vtlačovat do spár.

Důležité je pracovat pomalu a rovnoměrně nanášet do děr a trhlin plnicí hmotu, nejlépe po vrstvách.

plaster-683255_960_720

Ošetřený povrch na závěr uhladíme špachtlí nebo hladítkem a okraj zarovnáme vlhkým štětcem. Jestli použijeme k práci již od výrobce připravený tmel nebo si jej sami namícháme, je především otázkou daných možností v místě a čase a rovněž ceny.

Nicméně by mělo být při nákupu materiálu respektováno, že použitý výrobek je vhodnou alternativou pro pozdější úpravu stěn (nátěr-barva-tapety-lepidlo). Jakmile už neočekáváme žádný další pohyb v trhlinách, můžeme použít běžný tmel. U větších trhlin, vzniklých pnutím, doporučujeme užít elastické plnicí a akrylové tmely nebo výztužné pásky. Tmely připravené k přímému použití mohou obsahovat látky dráždící kůži, a proto bychom měli při práci používat ochranné rukavice.