Program Výstavba a řešení bytové otázky

Problém, jak najít kvalitní, přitom však finančně dostupné bydlení pálí v dnešní době mnoho zejména mladých rodin s nízkými příjmy. Právě nízké příjmy jsou pro mladé lidi, většinou absolventy škol, hlavní překážkou v nalezení důstojného bydlení a založení rodiny.

Jak vyřešit nedostatek bytů v obci?

Řešením může být nový program Výstavba, který v roce 2019 schválila vláda a který je financován Státním fondem rozvoje bydlení. Díky tomuto programu by obce mohly získat dotaci až miliardu korun na výstavbu aby mohly zajistit dostupné bydlení pro všechny občany s nízkými příjmy a pro pracovníky ve veřejně prospěšných oborech, jako jsou policisté, hasiči, lékaři nebo učitelé.

Jak velký je nízký příjem?

Podle Ministerstva pro místní rozvoj je nízký příjem definován jako příjem, který nepřesahuje 60 % hrubé průměrné mzdy v případě jednočlenné domácnosti, 70 % v případě dvoučlenné domácnosti, 80 % v případě tříčlenné domácnosti, 100 % v případě čtyřčlenné domácnosti a 120 % v případě pěti a vícečlenných domácností.

K čemu lze využít dotace z programu Výstavba?

Dotace z programu Výstavba není určena pouze na výstavbu nového bydlení, obce ji mohou využít také k odkupu jednotlivých bytů od soukromých vlastníků, nebo výstavba formou úpravy stávajících objektů, jako jsou například střešní nástavby, přístavby, nebo rekonstrukce. Díky tomu mohou dotaci získat i obce, které mají problémy s výstavbou nových bytů díky nedostatku volných parcel.

Jak si zajistit financování bytové výstavby

Pokud se obec rozhodne postavit nové dostupné byty pro skupiny obyvatel s nízkými příjmy, může od státu získat výhodný úvěr s fixní úrokovou sazbou a dobou splatnosti až 30 let. V případě, že jste se rozhodli zlepšit kvalitu bydlení ve vaší obci formou čerpání z programu Výstavba, obraťte se na společnost LBCC Holding a.s. na adrese https://www.smartinvestsolution.com, která vám zajistí nejen získání úvěru, ale také kompletní výstavbu dostupných bytů na klíč.