Využívejte dynamických digitalizačních technologií v běžném stavebnictví

Digitalizace se stala v mnoha oblastech průmyslu něčím, bez čeho si dnes lidé už nedokáží běžnou výrobu. Jednou z oblastí, kam se dokázala dostat digitalizace také, je dnes stavebnictví. Samotné stavebnictví je rozhodně oblastí, která je velice progresivní.

Do značné míry je to dáno tím, že dokáže spolupracovat s celou řadou oblastí, které jsou velice specifické pro stavebnictví jako takové. A jednou z takových neustále se zdokonalujících oblastí, jsou rovněž i informační technologie. Dnes se přitom podíváme na to, jak stavebnictví dokázali ovlivnit.

Již žádné nedůvěryhodné modely budov

Základním parametrem je rozhodně dovednost tvořit mnohem důvěryhodnější a přesnější modely, než tomu bylo kdykoliv dřív. Základním nástrojem může být takzvaná stavební pasportizace budov. Jedná se o proces, kdy dochází k dokonalé fotografické dokumentaci budovy jako takové. Budova je přitom focena pomocí technologií jako HRD, nebo panoramatická fotografie. Služba se týká jak interiéru, tak i exteriéru budov, a ve své podstatě dokáže fotograficky důvěrnou prezentaci budovy přenést do digitální podoby.

Možnost digitalizovat nové budovy

Pochopitelně ani dneska se ve stavebnictví nezapomíná na umění, kterým je dovednost kreslit ručními metodami opravdu dokonalé nákresy budov. Jenže digitalizace objektu budov je něčím, co nám nabízí ohromný rozsah nových možností. oproti nákresům se třeba dá zasahovat do hotového modelu, přidávat do něj další prvky a komentovat jej v digitální podobě. Díky tomu je tak digitalizace extrémně oblíbená.

Přenos budov v reálné podobě

Problémem může být mnohdy to, že budova se mění. Nejen že se posouvají některé její rozměry jejím vytěžováním a tím, jak si budova „sedá“, ale také v ni mohlo dojít k celé řadě stavebních úprav. To přitom původní plány neobsahují. Proto je tak zajímavou možností laserové 3D skenování, které umožňuje přenést budovu pomocí laserové technologie do trojrozměrného modelu. Z toho důvodu je tak ideální cestou k tomu, jak přenášet již existující budovy do digitálního prostředí pro další operace a návrhy.