Zajistěte si levný odvoz sutě

Jedinečnou službou, kterou poskytuje na Moravě firma Cetkovský, je kontejnerová doprava. Stálí i přechodní obyvatelé Prostějovska a Vyškovska si mohou objednat přistavení kontejneru na odvoz sutě, ale i na přepravu jakéhokoliv rozměrného materiálu.

Mohou tak bez problémů vyklízet dům, sklep, dvůr, zahradu či jiný zanedbaný prostor a zbavit se tak odpadu a nepotřebných věcí. Firma se zároveň postará i o ekologické zlikvidování odpadu, takže se majitel nemusí obávat případné kontroly ze strany orgánů životního prostředí. Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžete nebo nechcete vyklízet určité prostory sami, můžete si k tomu objednat firmu Cetkovský, která to za vás provede. Naopak, kdo chce ušetřit za přistavení kontejneru, nemusí platit vůbec nic, pokud zvládne naložit kontejner za dva dny. Kromě přistavení a odvozu kontejnerů si lze objednat i provedení demolice včetně odklizení a likvidace sutě i ostatního nepotřebného odpadu.

Další služby

15Další službou firmy Cetkovský je dovoz stavebního materiálu, jako je písek, štěrk, dřevo, nebo dokonce i míchaný beton. Začínající stavebníci z řad fyzických i právnických osob si mohou objednat i zhotovení základové desky. Na staveništi je také potřebná stavební buňka pro uskladnění nářadí či drobného materiálu. Rovněž to není problém, neboť firma Cetkovský přistavuje a pronajímá stavební buňky na sjednanou dobu.

Kontejnery na odvoz sutě přistavuje firma Cetkovský na místo, které si zákazník sám určí. Objednávku mohou předložit fyzické i právnické osoby včetně chatařů a chalupářů. Může to být nejen na území města Prostějova nebo Vyškova, ale i v okolních obcích, kterými jsou Plumlov, Tovačov, Kralice na Hané, Určice, Lutín, Olšany u Prostějova, Brodek u Konice, Ptení, Protivanov, Pustiměř, Ivanovice na Hané, Němčice a další.

Firma Cetkovský se ovšem nezaměřuje pouze na odvoz sutě Prostějov nebo dovoz stavebního materiálu. Disponuje i jinými typy kontejnerů, které jsou určené k přepravě stavební či zemědělské mechanizace, strojů či motorových vozidel včetně autovraků. Vedle běžného odpadu provádí také přepravu a odvoz nebezpečného odpadu v režimu ADR pomocí uzamykatelných či oplachtovaných kontejnerů.