Žijte off-grid

Náklady na bydlení se mohou mnohdy šplhat do závratných výšin, a proto stále větší množství lidí hledá způsob, jak částečně, nebo zcela snížit poplatky, které musí každý měsíc zaplatit za vodu, elektřinu a další služby sítí. Radikálním řešením je tzv. off-grid, tedy absolutní odstřižení od sítí a úplná soběstačnost domu.

Mimo síť

Mít zcela vlastní soběstačný dům znamená, že k vašemu obydlí nevedou žádné dráty, ani žádné potrubí. Jak je to možné? Díky moderním technologiím je dům schopen získávat vodu i energii a vytápět nejrůznějšími způsoby. Tato řešení jsou sice dražší na pořízení, ovšem v dlouhodobém horizontu dokáží ušetřit znatelné částky.

Elektřinu si dům nejčastěji vyrábí pomocí fotovoltaických panelů. Ty vzniklou energii posílají buď přímo do spotřeby, nebo její přebytky ukládají do akumulátorů, které jsou schopny poskytnou energii například i když se setmí, nebo při činnosti, která vyžaduje větší množství energie.

Voda je taktéž získávána soběstačně, nejčastěji kombinací zachytávání dešťové vody a jejího očišťování, nebo pomocí odsolování slané vody, popřípadě klasickými vrty a studnami. Často jsou tyto systému různě kombinované, aby bylo vždy vody dostatek. Mnoho off-grid domů je navíc vybavenou čistírnami šedé vody, takže je voda uzavřena do cirkulačního oběhu.

Teplo domu je dodáváno buď pomocí elektrické energie z panelů, nebo lze využít klasické tepelné čerpadlo, které je pohánění elektřinou ze solárních panelů. Jelikož bývají tyto typy domů menší, často stačí pouze čerpadlo menších rozměrů, které je schopné bez problému obstarat vytopení celého vnitřního prostoru domu.